Ordningsregler

Följande ordningsregler är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna och är tillkomna för din och andra campares och besökares trevnad.

Utcheckningstider
Utcheckning för campingtomt sker senast 12:00 och för stuga senast 11:00. Därefter uttages ny dygnsavgift.

Hastighetsbegränsning och fordonstrafik
För både trivsel och miljöns skull är det bättre att cykla och gå inom området istället för att ta bilen. Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad till 10 km/h - tänk på att det finns många barn här! Dagtid är fordonstrafik endast tillåten för boende gäster och servicepersonal. Efter klockan 23:00 är all motorfordonstrafik förbjuden för boende gäster. Vid sen ankomst efter 23:00, ring beredskapsnumret som står på receptionsdörren. 

Brandsäkerhet
Tänk på brandrisken och placera ditt ekipage 2 meter från tomt gränsen. Elkablar får ej dras över väg och dragkroken måste riktas mot körbar väg. Vid incheckning får du skriftlig information om brandskyddsrutiner som råder. Inom området råder eldningsförbud, använd egen grill eller de grillplatser campingen tillhandahåller när du ska grilla.

Tystnadsregler
Anpassa ljudnivån så att övriga boendegäster kan sova ostört från 23:00-07:00. Mellan 20:00 - 08:00 är enbart boende gäster på campingen behöriga att vistas på campingområdet. Boendegäster får endast ha tillgång till servicehus. Utomstående gäster har tillåtelse att använda WC i reception eller utanför servicehus A.

Miljö och hygien
Hjälp oss att värna om miljön genom att sortera sopor, slänga skräp och panta mera!  Använd sopbehållarna som finns inom området. Hundägare ombeds hålla sina hundar kopplade och inte rasta dem inom campingområdet. Vänligen plocka upp bajs och släng hundbajspåsar i avsedda behållare. Rökning sker utomhus för både barn och miljön är det trevligaste om fimpar hamnar i askkoppen istället för på marken.

Övrigt
Campingvärden eller personal ansvarar inte för skador eller förlust av ägodelar.
Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar, eller bryter mot dessa ordningsregler, kan göras ersättningsskyldiga och avvisas.

Under vissa perioder förtydligar vi våra ordningsregler och ber om underskift med intygande om att man har uppmärksammat reglerna, vid incheckning.

Behöver du hjälp av oss kontakta receptionen, när den är stängd kan du alltid nå oss via telefonnummer som finns anslaget utanför receptionen!

Då Duse Udde´s Camping är ansluten till SCR behöver du ett giltigt campingkort för att checka in, detta kan du köpa eller förnya i receptionen vid ankomst