Totalt grillförbud

Räddningstjänsten Öland förbjuder härmed eldning utomhus inom Borgholms och Mörbyångas kommuner.

Läs mer här