Vandring

Strandpromenaden som går hela vägen till Stora Rör. Utforska Halltorpshage Naturreservat. Det är internationellt känt för sin förekomst av gamla ekar och sällsynta skalbaggar. Många kommer för att besöka kärnområdet - själva Halltorps hage - med de gamla ekjättarna men här finns också andra intressanta miljöer att besöka. Den på sina håll täta grönskan består av en mosaik av olika skogstyper. Dels finns här täta snår, dels är skogen öppen och lättframkomlig. Här och var i skogen klättrar murgrönan längs trädstammarna. Eken är det vanligaste trädet och blandas upp av ask, lind och lönn samt rikligt av lundens trogna följeslagare - hasselbusken.

Rällarrundan

Med närhet till inte mindre än fem naturreservat kan man lätt säga att detta är rundan som tar dig från naturreservat till naturreservat utmed hjärtat av Mittlandsskogen, genom ett skiftande landskap av åkrar, lövskogar, beteshagar och små alvarsmarker och som dessutom bjuder på många av Ölands mest historiska platser och unika sevärdheter som Rönnerums fornby, Odens flisor och skeppssättningen Noaks ark för att bara nämna några.