Uppställning av Campingekipage

Följ alltid instruktionerna för uppställning som finns i vår incheckningstidning.

Viktigast av allt är att alltid ha husvagnsdraget vänt ut mot väg och att draget inte blir blockerat,
och att avstånd hålls mot grannen.