I servicehus B finns TV-rum, här finns kanaler 1-7, SVT24, Barnkanalen och kunskapskanalen.