Ordningsregler

Följande ordnings- och trivselregler är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna och är tillkomna för din och andra campares och besökares trevnad.

Åldersgränser
Sunne Camping är en familjecamping med en åldersgräns på minst 18 år för den som bokar/ingår avtal med oss, gäller både för stuga och campingplats. OBS! Under festivalen Fryksdalsdansen (torsdag-söndag vecka 30) är det höjd åldersgräns till 30 år för att hyra stuga. Läs mer om boende under Fryksdalsdansen.  Inställt 2021.

In- och utcheckningstider
Incheckning för
både stugor och campingtomt är från 15:00 om inget annat avtalats vid bokning.
Kolla upp receptionens öppettider och kontakta oss i förväg på 0565-167 70 eller info@sunnecamping.se så får du instruktioner för obemannad incheckning om du beräknar anlända när receptionen är stängd.

Utcheckning för campingtomt sker senast 12:00 och för stuga senast 11:00, om inte annat avtalats med receptionen. Efter utsatt tid har campingplatsen rätt att ta ut extra avgift. Under högsäsong tillämpas besiktning av stugor.

Hastighetsbegränsning och fordonstrafik
Endast en bil per campingtomt/stuga är tillåten, plus en mot avgift, undantag stuga med 6 bäddar som i mån av plats får ha max två bilar utan extra avgift.
För både trivsel och miljöns skull är det bättre att cykla och gå inom området istället för att ta bilen. Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad till  15 km/h - tänk på att det finns många barn här - och endast tillåten mellan entrén och den egna boplatsen. Dagtid är fordonstrafik endast tillåten för boende gäster och servicepersonal. Kl. 23-07 är all motorfordonstrafik förbjuden. 

Tystnadsregler
En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn. Anpassa ljudnivån så att övriga boende gäster kan sova ostört från 23:00-07:00. Sunne Campings personal verkar för lugn och ordning på området och hjälper till om det uppstår problem. Vid problem kontakta i första hand receptionen, nattetid ring vår jourtelefon på 073-061 67 70. Vid pågående brott eller allvarlig olycka ring larmnummer 112.

Miljö och hygien
Hjälp oss att värna om miljön genom att sortera sopor, slänga skräp och panta mera!  Använd sopbehållarna som finns inom området. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, duschar, kök och tvättstuga) i samma skicka som du själv önskar finna dem. Hundägare ombeds hålla sina hundar kopplade och inte rasta dem inom campingområdet. Vänligen plocka upp bajs och släng hundbajspåsar i avsedda behållare. Husdjur får ej vistas i gemensamma utrymmen och heller inte i stugorna 803-815.  Rökning är ej tillåten i stugorna, i och utanför servicehus och inte heller på allmän plats där andra kan utsättas för tobaksrök.

Övrigt
Campingvärden eller personal ansvarar inte för skador eller förlust av ägodelar.
Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar, eller bryter mot dessa ordningsregler, kan göras ersättningsskyldiga och avvisas. All form av skadegörelse och stöld polisanmäls. Det är förbjudet att släppa in andra gäster på området med sitt bomkort. 

Under vissa perioder skärps våra ordningsregler och vi ber om underskift med intygande om att man har uppmärksammat reglerna, vid incheckning. Detta gäller vid Fryksdalsdansen.

Campingen är en SCR-ansluten campingplats. Vid incheckning skall ett Camping-ID eller giltigt Camping Key Europe visas upp. Ladda gärna ner appen My Camping Key före ankomst så går incheckningen snabbare, annars kan det utfärdas på plats.


Brandsäkerhet

• Backa in på platsen, husvagnens dragkrok eller husbilens front ska alltid placeras ut mot vägen

• Det är förbjudet att göra upp eld inom området.  Medhavd el- och kolgrill är tillåtet att använda på området, men engångsgrillar är inte tillåtet.  Använd grillkol ska läggas i de speciella tunnor som finns vid återvinningsstationerna.

• Det är förbjudet att använda bensin-/dieseldrivna elverk inom området.

• Kontrollera uppvärmnings- och belysningsanordningar. Se upp med gasläckage. 

• Det är förbjudet att dela eluttag med någon annan, upptäckt innebär omedelbar avhysning. 

• Använd alltid godkända kablar. Elkablar får ej dras över väg.

• Elbilsladdning är ej tillåten i elstolparna på campingen. Vi hänvisar till OKQ8.

• Undvik rökning i tält och rök aldrig i sängen/sovsäcken. 

• Släckutrustning genom brandsläckare finns utplacerade över hela området, se karta. 

• Om det börjar brinna; handla lugnt! Varna eller rädda din omgivning! Larma räddningstjänsten på tfn 112. Släck eller försök begränsa branden men tänk först på din egen och andras säkerhet.